Welkom bij ClinCon

ClinCon is opgericht in 2010 door Esther Huitink. ClinCon staat voor Clinical Consultancy en biedt werkzaamheden aan binnen Klinisch Geneesmiddelenonderzoek.


Esther Huitink

Over Esther Huitink

Ik heb meer dan 6 jaar ervaring in klinisch onderzoek in verschillende banen bij diverse bedrijven. Na het afronden van mijn promotie-onderzoek heb ik besloten mij te specialiseren in klinisch geneesmiddelenonderzoek. Ik heb veel ervaring in het monitoren en managen van internationale studies (fase II, fase III, fase IV en ISTs). Daarnaast heb ik ervaring in het voorbereiden en indienen van EC en CA pakketten ter goedkeuring van studies, het sluiten van contracten met ziekenhuizen en derde partijen, het inhuren en trainen van nieuw personeel, het schrijven van SOPs en gerelateerde documenten en het ontwikkelen van studie-gerelateerde documenten (bijvoorbeeld patiententoestemmingsinformatie). Tevens ben ik betrokken geweest bij audits en inspecties van studie sites. In mijn vorige banen was ik betrokken bij het ontwikkelen en geven van (SOP) trainingen en het coachen van nieuwe collega’s.

Ik ben iemand met sterke communicatieve vaardigheden en kan me snel aanpassen aan veel verschillende werkomgevingen. Ik lever hoge kwaliteit binnen de afgesproken tijdslijnen met oog voor detail maar zonder het overzicht te verliezen. Nieuwe processen en documenten leer ik mijzelf snel aan.